Samarbeid etter samlivsbrud

Kommunikasjonskurs og veiledningssamtaler for foreldre etter samlivsbrudd. 

Høyt konfliktnivå etter samlivsbrudd gjør det vanskelig for både barn og foreldre å jobbe seg gjennom sorgen og finne nytt ståsted. Det er likevel nødvendig å kunne snakke sammen om saker som gjelder felles barn og eventuelle andre felles anliggender. Ved å holde fokus på selve kommunikasjonen ser vi at når den ene parten endrer sin kommunikasjonsstil blir konfliktnivået lavere, og temaer det er nødvendig å samarbeide om kan diskuteres på en hensiktsmessig måte. Ta kontakt for mer informasjon.!

sofa