Veiledning for bedre parforhold

Når kommunikasjonen med partneren har låst seg fast i uhensiktsmessige mønster er det gjerne ett eller flere underliggende tema som trigges og viser seg som gjentatte diskusjoner eller uenigheter.

Gjennom utforsking av hva som ligger under de gjentatte konfliktene og sette ord på følelsene som knytter seg til temaene kan kommunikasjonen med partneren komme inn på et nytt og bedre spor.
Det kan naturligvis også være andre årsaker til misnøye i forholdet som man ønsker å snakke om.

Ofte er det en av partene som opplever mest misnøye med situasjonen og som ønsker hjelp. Ved å bli bevisst sin egen atferd og kommunikasjonsstil kan et godt grunnlag være lagt for positiv utvikling. Enten dere kommer alene eller sammen vil fokuset være på endringer som kan styrke parforholdet og relasjonen til partneren. Bevisstgjøring av kommunikasjons- og samspillsmønster, og teknikker for å endre dem er sentrale i veiledningen.

Velkommen til en prat hos oss på Karljohansvern!

sofa